Stockholm, Genève och Haag, februari 2009

Chinsay AB meddelar idag att Cargill Ocean Transportation (Cargill) och BHP Billiton har undertecknat ett licensavtal för den globala användningen av Chinsay Recap Manager.   Licensavtalet ger dem –  och deras mäklare och motparter – möjlighet att skapa och underhålla fraktavtalsdokument och certepartier, världen över och dygnet runt, samt att öka produktiviteten och generera betydande kostnadsbesparingar.  

Över 40 skeppsmäklarföretag och mer än 300 enskilda användare i världen är redan anslutna till tjänsten. Detta inkluderar tre av världens största företag, Cargill Inc (världens största privatägda företag), BHP Billiton (världens största diversifierade råvaruföretag) och Koch Industries (världens näst största privatägda företag), vilket gör Chinsay Recap Manager till det världsledande webbaserade dokumenthanteringssystemet för shippingbranschen.

Chinsay Recap Manager är ett webbaserat dokumenthanteringssystem som ger användare möjlighet att hantera och övervaka alla sina globala fraktavtal i standardformat, dygnet runt, med säkra lagringsplatser. Genom att systemet så enkelt integreras i befintliga processer har Chinsay Recap Manager redan lett till stora kostnadsbesparingar och vinster genom bättre kontroll och effektivitet inklusive ägarstyrningsfrågor. 

Den första Chinsay Recap Manager‐produkten har utvecklats under de sex senaste åren tillsammans med ledande branschaktörer, och har visat sig vara såväl pålitlig som lättanvänd samt enkel att integrera i kundernas befintliga system. Den senaste och ytterligare förbättrade versionen, avsedd för torrlastsegmentet har framgångsrikt genomarbetats och testats i nära samarbete med Cargill, BHP Billiton och deras prioriterade skeppsmäklare under de 18 senaste månaderna, vilket har lett fram till dagens tillkännagivande.

Tom Beney, Business Development manager på Cargill, säger:

“Chinsay Recap Manager har gett oss möjligheten att effektivisera hanteringen, lagringen och distributionen av de dokument vi använder i våra fraktavtal. Vi upplever att Chinsays webbaserade Recap Manager‐ produkt direkt svarar mot en utmaning som hela branschen brottas med, och leder oss till det papperslösa kontoret. Produkten ger användare möjlighet att på ett enkelt och effektivt sätt skapa, organisera och lagra dokument. Sökfunktionen ger snabb åtkomst till alla uppgifter i avtalet. Idag börjar Cargill Ocean Transportation installera produkten på sina kontor världen över. Vårt mål är att ha alla våra fraktavtal i systemet inom ett halvår. Efter att ha börjat använda produkten i vissa delar av vår verksamhet, har vi redan nu upplevt större fördelar än vi förväntade oss.” 

Niels Wage, Vice President Freight på BHP Billiton, säger:

“Vi har sett Chinsay Recap Manager utvecklas över tid och anser att det är den ledande produkten på marknaden. Det webbaserade systemet ger en snabb handläggningstid av viktiga avtal och dokumentation och erbjuder en bra och enkel lösning för avtalshantering. I dagsläget måste vi ibland vänta i månader innan det slutliga kontraktet undertecknats av båda parter; Chinsay‐systemet är ett bra verktyg som kommer att hjälpa hela branschen att bli mer disciplinerad och organiserad; det betyder allt idag. Dessutom kommer det att ge oss möjlighet att öka produktiviteten och generera avsevärda kostnadsbesparingar i hela vår verksamhet.”

Dag Sundén‐Cullberg, CEO på Chinsay, kommenterar: “Vi är glada och stolta över att få förtroende från tre av världens ledande företag och för att de har valt Chinsay Recap Manager för alla sina    befraktningsavtal. Chinsay Recap Manager kommer att ge dem och deras mäklare och motparter möjligheten att skapa och hantera avtalsdokument och certepartier online, världen över, dygnet runt. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med alla våra partners och ytterligare utveckla och förädla vårt produktutbud, för att säkerställa Chinsay Recap Managers världsledande ställning.”


Om Chinsay
Chinsay bildades 2000 och är en ledande leverantör av tekniska lösningar till den globala rederibranschen. Deras nyckelprodukt, Chinsay Recap Manager, har utformats för att effektivisera dokumenthantering, vilket ger användaren möjlighet att fokusera på att skapa mervärde till sina kunder. Bakom Chinsay står ett antal ledande branschaktörer, som Chinsay arbetat med för att utveckla och leverera teknologi och produkter av högsta kvalitet. Chinsays ledningsgrupp har mångårig erfarenhet från den internationella rederibranschen, vilken sträcker sig från torr‐  och tankbefraktning till affärsutveckling och corporate finance. Chinsay har huvudkontor i Stockholm, Sverige.
För mer information, besök www.chinsay.com.


Om Cargill
Cargill är en internationell leverantör av produkter och tjänster inom livsmedel, jordbruk och riskhantering. Med 160 000 anställda i 67 länder, är företaget dedikerat att använda sin kunskap och erfarenhet till att samarbeta med kunder för att hjälpa dem att nå framgång. Företagets Ocean Transportation‐verksamhet har huvudkontor i Genève samt kontor i London, Amsterdam, New Jersey, Singapore, Shanghai och Tokyo. Cargills globala team har en unik blandning av erfarenhet från rederi, handelsvaror och riskhantering och erbjuder sina kunder ett antal fraktlösningar över alla torrlastsegment och tankfartyg. Under senare år har företaget byggt vidare på sin  starka ställning inom riskhantering genom att fokusera på att höja standarder inom hälsa,  säkerhet och kvalitet i branschen.
För mer information, besök www.cargill.com.


Om BHP Billiton
BHP Billiton är världens största diversifierade råvaruföretag, och har en portfölj av högkvalitativa tillgångar samt ett stort antal utvecklingsprojekt. BHP Billiton sysselsätter ca 41 000 medarbetare på drygt 100 anläggningar i 25 länder världen över.
För mer information, besök  www.bhpbilliton.com


För mer information, vänligen kontakta:

Chinsay
Dag Sundén‐Cullberg, +46 8 611 14 20